Diğer

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK’dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!

Uşak Üniversitesinde görevli öğretim üyesi istifa etmek üzere kurumuna dilekçeyle başvuruda bulunmuştur. İlgili yükseköğretim kurumunun dilekçenin üstünden uzunca bir süre geçmeyince yanıt alamadığı için bu durumla ilgili bilgi almak amacıyla noter üzerinden ihtarname ile yeniden başvuruda bulunmuştur.

Anılan yükseköğretim kurumu adı geçenin dilekçesine yine cevap vermemiştir.

Bu durum üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur. Ombudsmanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde;

-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları hakkında 657 sayılı Kanundaki ortak düzenleme olan istifa hakkından yararlanmalarında hukuken aykırı bir durum olmadığı,

-Bu kapsamda, 657 sayılı Kanun gereğince çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam edeceği, yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabileceği hususu dikkate alınarak öğretim elemanının istifa dilekçesini verdikten sonra görevine devam ettiği ancak ilgili üniversitenin 1 aylık süre içerisinde yerine öğretim elemanı temini için herhangi bir girişimde bulunmadığı ve bu süre geçtikten sonra YÖK’ten kadro istediği,

-Sonuç olarak, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca istifanın kabul edilmemesi durumunda idareye 1 (bir) ay süre tanıdığı, bu süreden maksadın kamu hizmetinin aksamaması sebebiyle personel ihtiyacının karşılanması olduğu, 1 aylık süre sonrası ilgililerin usulüne uygun olarak görevi bırakabileceği hususlarının düzenlendiği ve bu kapsamda somut olayda idarenin 100 günü aşan bir sürede istifa sürecini nihayete erdirememesi işleminde,Hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Haberin tamamı ve karar için tıklayınız.

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu