Diğer

Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.

9 Eylül Üniversitesi Rektörü, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin verdiği yetki uyarınca Genel İş Sendikasının Araştırma ve Uygulama Hastanesi İş işyeri temsilcilerinin, Tıp Fakültesinden 1 yıllığına Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na görevlendirmiştir.

Açılan davada idare mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini red etmesi üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulmuştur.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 2021/321 YD İtiraz No’lu kararında geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar vermiş ve işlemi iptal etmiştir.

– 13 b-4 görevlendirme iptaline dair karar

Mahkeme karar gerekçesinde şu ifadeler yer almıştır:

“Uyuşmazlıkta, Sendika işyeri temsilcisi olan davacının, Torbalı Meslek Yüksek Okulunda bir (1) yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde 4688 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak açık ve kesin bir sebep ortaya konulmuş ise de, 2547 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüyle üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan bir ihtiyacın, üniversitenin kendi personeli ile süratli bir biçimde karşılanmasını, böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesinin amaçlanması, madde düzenlemesinde görev yerlerinin değiştirilmesi veya yeni görevler verilmesi yetkisinin “gerekli görülen haller” ile sınırlı olmak üzere kullanılabileceğinin belirtilmesi, görevlendirmenin, “gerekli durum” giderilinceye kadar sürecek bir geçicilik içermesi, Rektöre tanınan yetkinin personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlenmesi ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı hususları dikkate alındığında, 1 yıl süre ile tesis edilen dava konusu işlemin davacının, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kadrosundan fiilen uzaklaştırılması ve naklen atanması sonucunu doğurduğu ve 2547 sayılı Yasada öngörülen görevlendirme koşullarını taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, Sendika işyeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkansız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkansız zararlar doğuracağı da tabiidir.” denilerek, sürgün niteliğindeki idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kaynak

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu