Diğer

Danıştay’dan Öğretim elemanlarına müstafi işlemi uygulanabilmesi hakkında karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacı hakkında 2015 yılında 20 günden daha uzun süre yurtdışında bulunmak suretiyle izinsiz olarak işe gelmediği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda “kesintisiz 10 gün süre mesaiye gelmeme” fiilini işlediği gerekçesiyle müstafi sayılarak görevine son verilmiştir.

İlk derece mahkemesi; 2547 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi üniversite öğretim elemanlarının görevleri ile 657 sayılı Kanuna tabi memurların yürüttükleri kamu hizmetinin farklı nitelik arz ettiği, salt genel Kanun niteliğinde olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94 üncü maddesinin üniversite öğretim elemanları hakkında uygulanamayacağına karar vererek idarenin müstafi sayma işlemini iptal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda, öğretim elemanlarının görevden çekilmiş sayılmasının usul ve esaslarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de; 2547 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinde ve 2914 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda üniversite öğretim elemanları hakkında 657 sayılı Yasanın 94 üncü maddesinin uygulanmasına engel bir durum bulunmadığına hükmederek idare mahkemesinin kararını bozmuştur.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu