Diğer

YÖK Başkanı Özvar, ‘Akademik Hareketlilik Projesi’nin detaylarını açıkladı

Bahar döneminden itibaren başlatılacak olan “YÖK Akademik Hareketlilik Projesi” ile ilgili konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, projenin öğretim üyesi hareketliliğini başlatacağını belirterek, “Başkanlığımız tarafından başlatılan bu proje ile öncelikle 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” çerçevesinde düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti” açılış programı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen programa 22 üniversitenin rektörleri ile STK temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“ÜNİVERSİTENİZİN BÖLGE VE TOPLAMA SUNABİLECEKLERİ HER TÜRLÜ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Programda konuşan Prof. Dr. Özvar, araştırma odaklı, bölgesel kalkınma odaklı olarak üniversiteler arasında katı bir ayrım veya gruplama gözetmediklerini ifade ederek, “Kurumsal tek tipleşmeyi bir anlamda kaynak israfı olarak da görüyoruz. Bu nedenle, kurumsal çeşitlilik bizim birincil önceliklerimiz arasındadır. Bu çerçevede bölgesel kalkınma üniversitelerimizin bölgelerine getirecekleri dinamizm ve sağlayacakları faydaları çok önemsiyorum. Sahip olduğunuz bölgesel misyon çerçevesinde, üniversiteleriniz öncelikle bölgenizi iyi bir şekilde analiz etmelidir. Bulunduğunuz bölgenin ve toplumun ihtiyaçlarının neler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede üniversitenizin bölge ve topluma sunabilecekleri her türlü eğitim, araştırma ve işbirliği değerlendirilmelidir” dedi.

“KURUMLARIMIZIN SAHİP OLDUĞU İMKANLARLA BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRME YAPMALISINIZ”

Üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarını kendi ihtisaslaşmaları çerçevesinde göz önünde bulundurarak farklılaşabilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özvar, “Bu farklılaşma henüz başlamıştır ve çabalarınızla daha da ileriye taşınacaktır. Bunu yaparken de bölgesel bütünleşme adına, bulunduğunuz şehirlerdeki hem toplum hem de iş dünyasının beklentilerini düzenli olarak takip edip, sağlıklı bir iletişim ortamı kurmalısınız. Bizler biliyoruz ki ülkemizdeki sosyo-kültürel çeşitlilik, coğrafi ve ekonomik farklılıklar yükseköğretim kurumlarımız için fırsatlara kapılar aralıyor. Bulunduğunuz şehrin eğitim ihtiyacı, iş gücü kapasitesi, ekonomik gelişmişlik düzeyi, altyapı imkanları ve kurumlarımızın sahip olduğu imkanlarla bütüncül bir şekilde değerlendirme yapmalısınız. Üniversitelerinizin bulundukları bölgelerle kuracakları iş birliği ve iletişimin kalitesinin yanında, bu süreçlerin sürdürülebilirliği de bir o kadar hayatidir. Bu çerçevede, kurumlarınızın bu iletişim süreçlerinin devam ettirebilmesi adına kuracağınız mekanizmalar, bir taraftan kurumsal hafızanın korunmasına katkı sunacak bir taraftan da iletişim ve iş birliğinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaklardır. Bu nedenle, kurumlarınız da bu süreçlerin takibiyle görevlendirilmiş işlevsel mekanizma ve birimlerin kurulmasını önemsiyorum” diye konuştu.

“YÖK AKADEMİK HAREKETLİLİK PROJESİNİ BAŞLATIYORUZ”

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlattıklarını söyleyen Özvar, “Üniversiteler arasındaki misyon farklılaşmasının onları birbirinden uzaklaştırması ve katı bir lig oluşturması şeklinde asla algılanmamalıdır. Farklı yapı ve misyondaki üniversitelerimiz farklılıklarıyla ve sahip oldukları önceliklendirmelerle birlikte, bir bütünün yani Türkiye yükseköğretim sisteminin işlevsel bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgesel kalkınma üniversitelerimizin araştırma üniversitelerimizle, diğer devlet ve vakıf üniversitelerimizle iş birliğini de önemsiyoruz. Burada bilgi transferinden, araştırma ve eğitim iş birliklerine kadar geniş bir spektrumu kast ediyorum. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminden itibaren YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz. Başkanlığımız tarafından başlatılan bu proje ile öncelikle 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz. Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek olan öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibariyle yapılmakta olup önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır. Diğer taraftan, bölgesel kalkınma üniversitelerimize, hem eğitim öğretim hem araştırma hem de bölgesel kalkınma konularında ihtiyaç duyacakları akademisyen ve araştırmacı temininde bu program önemli bir destek sunacaktır” şeklinde konuştu.

“BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI ÜNİVERSİTELERİMİZ, EĞİTİM ÖĞRETİM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YÜKÜ ÜSTLENMİŞ GÖRÜLMEKTEDİR”

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı çerçevesindeki 22 üniversitenin toplam üniversite sayısının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten Özvar, “Bu üniversitelerimizin toplam yüz 100 öğrenci sayısı, Türkiye’deki devlet üniversitelerindeki toplam yüz 100 öğrenci sayısının yüzde 13’ü, toplam öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerindeki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 11’i kadardır. Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45’i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39’u kadardır. Bu şekilde, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli bir yükü üstlenmiş görülmektedir. Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizde üniversite başına 18 bin 500 öğrenci düşerken 395 de öğretim üyesi düşmektedir” ifadelerini kulandı.

“54 FARKLI ÜLKEDEN 2 BİN 183 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Programda Kastamonu Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise YÖK tarafından Kastamonu Üniversitesine “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında sorumluluk yüklendiğini aktararak, “Akıllı uzmanlaşmayı ilke edinen üniversitemiz ihtisas alanı ile ilgili 5 lisans ve 11 lisansüstü programda 150 yüksek lisans ve 39 doktora tez çalışması ile eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İhtisas odaklı akademik çalışmalarıyla bölgesel kalkınmaya katkı veren üniversitemizin bu sahada 189 uluslararası makalesi yayınlanmıştır. Biri orman fakültemizin ESCI kategorisinde, diğeri turizm fakültemizin uluslararası kategoride olmak 2 adet uluslararası bilimsel dergi ile ihtisas sahası ile ilgili yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin ihtisas sahasındaki uygulama ve araştırma çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için ormancılık ve tabiat turizmi alanında 2 yeni uygulama ve uygulama merkezi kurduk. Akademik faaliyetlere destek olmak ve uzmanlaşmak için YÖK 100/2000 doktora burs programında 9 öğrencimiz İhtisaslaşma alanında çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Patent Destek Ofisinin çalışmaları ile ilgili de bilgi aktaran Rektör Topal, “Kısa sürede 45 patent, 5 faydalı model, 3 tescillenen patent, 5 adet tescilli tasarım gerçekleştirilmiştir. İhtisas sahamızla ilgili 5’i ulusal 2’i uluslararası olmak üzere 7 adet patent/faydalı model müracaatında bulunduk. 3 tescillenmiş endüstriyel tasarımımız olup, 8 tasarım çalışmamız ise değerlendirme aşamasındadır. Bunun yanında paydaşlarımıza danışmanlık hizmeti sağlayarak 7 coğrafi işaretin alınması için öncülük yapılmış olup bunların 3’ü tescil edilmiştir” açıklamalarında bulundu.

Kastamonu Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çerçevesinde bugüne kadar 2 AB projesi, 2 uluslararası proje, 10 ihtisas projesi, 55 ihtisas odaklı BAP projesi, çeşitli kategorilerde olmak üzere 73 TÜBİTAK projesi ile kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yapılan 15 proje hayata geçirdiğini ifade enden Topal, 2 AB projesinden toplam 393 bin euro dış kaynaklı fon temin edildiğini söyledi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından çalışmalar hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verildi. Programda YÖK Başkanı Özvar, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Özvar, kendisine ikram edilen ürünlerden de tattı.

Kaynak: İHA

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu