Diğer

Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğine göre üniversitelerde yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi esastır.

Yabancı dil programlarında ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilmektedir:

  • a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
  • b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
  • c) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
  • ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Yönetmeliğin geçici 2. maddesi gereğince (ç) beninde aranan “uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen beş puanla başarılı olması” şartı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar ertelenmişti. Geçici 2. madde hükmü gereğince bu şartı sağlayamayan üniversitelerin söz konusu programların yeni kontenjan verilmeyecekti.

15 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesiyle “2021-2022 eğitim ve öğretim yılı” ibaresi “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemi başına kadar ertelenmiştir.

Kaynak

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu