Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

1983 yılında Kırıkkale’de doğan Dr. Vahdet Özkoçak, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümünde lisans eğitimine başlayan Özkoçak, son yılını Almanya Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde tamamladı. Almanya’da aynı üniversitede bir süre daha eğitimine devam eden Özkoçak 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve lisansüstü eğitimlerini burada tamamladı.

Halen Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Özkoçak, Eğitimsel Çaba Derneği, Öğretim Elemanları Derneği, Öğretim Elemanları Sendikası’nın kurucu genel başkanlıklarını yürütmekte olup, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının danışma kurullarında da görev almaktadır.

Adli Antropoloji, biyolojik antropoloji, kimliklendirme, moleküler antropoloji, genetik antropoloji, genetik varyasyonlar ve etnik köken gibi alanı ile ilgili çalışmalarının yanı sıra, başta Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ve diğer kuruluşlarca desteklenen disiplinler arası akademik çalışmaları ve sendika başkanlığı ile bağlantılı olarak Türk Yükseköğretim Sistemi üzerine kanun teklifleri hazırlamak dahil detaylı çalışmaları bulunmaktadır. İş mahkemelerinde Akademik Mobbing üzerine çalışmaları olup bu alanda Mobbing uzmanı olarak bilirkişilik yapmaktadır.

Uzmanlaşmış olduğu yükseköğretim alanında gerekçeli olarak sunduğu onlarca kanun tasarısı olup, bunlardan birçoğu yasalaşmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Vahdet Özkoçak iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.