Diğer

Genel sekreterin görevden alınmasında ‘yetkide paralellik’ ilkesinin önemi!

Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Genel Sekreter kadrosunda görevli kişi bu görevinden alınarak Fakülte Sekreterliğine atanmıştır.

İlk derece mahkemesi, Genel Sekreterin Rektörle sıkı bir ilişki içerisinde olması bakımından bu görevinden alınmasında takdir hakkı olduğuna hükmetmek suretiyle işlemi bu yönden uygun bulmuştur. Ancak ilgilinin daha önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini yürütmesi göz önüne alınarak Fakülte Sekreterliğine atanması kısmını ise iptal etmiştir.

Bölge idare mahkemesi ise, davacının Genel Sekreter kadrosundan Fakülte Sekreterliği görevine alınması yönündeki işlemi hukuka aykırı bulmakla birlikte kişinin Genel Sekreterlik görevinden alınması işlemin usul yönünden hata yapıldığını belirtmiştir. Gerekçe olarak Genel Sekreter kadrosuna atama yapılırken, 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca üniversite yönetim kurulunun görüşü alınmasından dolayı görevden alınma işlemi tesis edilirken de “YETKİDE PARALELLİK” ilkesi gereğince görevinden alınırken izlenmemesini hukuka aykırı bulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesi bölge idare mahkemesinin kararını onamıştır.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu