Diğer

Genel sekreterin, fakülte sekreteri olarak atanabilmesine yönelik Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Dava konu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Genel Sekreter olarak görev yapan davacı aylıktan kesme cezası aldığı için görevinden alınmış ve Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır. İlk derece mahkemesi, davaya esas olan disiplin cezasının yargı makamlarınca iptal edilmesi gerekçesiyle atama işlemini iptal etmiş ve bölge idare mahkemesi de ilk derece kararını uygun bulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesi ise, Genel Sekreterlik kadrosuna atamaların üniversite yönetim kurulunun görüşü ve Rektörün takdiriyle olduğu için atamaya yetkili amirin bu kadrodaki takdir hakkının geniş olduğu değerlendirilerek görevden alma işlemini uygun bularak kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise görevden alma işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararında ısrar etmiştir. Bu defa, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bakılan dava neticesinde; idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı göz önüne alınarak önceki görevi Öğretmen olan davacının görevinden alınarak Fakülte Sekreteri olarak alt göreve atanmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu