Diğer

Doç. Dr. Meltem Kayıran bir kez daha kazandı: Göreve dönecek

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nden Meltem Kayıran kararı: “İlk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığı tespit edilmeliydi.”

Doç. Dr. Meltem Kayıran, hukuksuz bir şekilde uzaklaştırıldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine yeniden dönecek. Rektörlüğün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı. “Doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir” denilen kararda, Kayıran’ın görevden uzaklaştırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

“Davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının tazmini, Anayasa’nın 125. maddesinin gereği olup, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden (11 Mayıs 2021) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi ve yine yoksun kalınan özlük hakların ise davacıya iade edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verilen kararda, “tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 10/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” dendi.https://ebde50b0f107144de3e495054702157e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Kararın ilgili bölümleri şöyle:

“2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde, doktor öğretim üyeliğine atanmada aranılacak şartlar sayılmış olup, Üniversitelerce bu maddede sayılanlar dışında koşul getirilebileceği, bu yönde atama kriterleri belirleyebileceği tartışmasızdır. Ancak, söz konusu kriterlerin doktor öğretim üyesi atamalarında adaylar arasından en iyi olanı seçmek için konulacağı da tabiidir. Bu haliyle, doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atandıktan sonra 15.11.2017 tarihinde Doçentlik unvanını kazanan davacının akademik yönden doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli niteliklere sahip olduğu ve Akademik Birim Komisyonu ile Maliye Bölüm Kurulu kararlarına göre başarılı ve hizmetine ihtiyaç duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaynak

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu