Diğer

Çalışma Bakanına karşı 51 Sendikanın ortak hazırladığı Deklerasyonumuz

KINAMA DEKLARASYONU


Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 6. Dönem Toplu
Sözleşme müzakereleri, 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlamış, sözde yetkili sendika ve
Kamu-Sen Konfederasyonu iş birliği ile hükümete sunulan ortak teklif neticesinde 23 Ağustos
2021 tarihinde, çalışma bakanı Sn. Vedat Bilgin’in kamuoyuna yaptığı müzakere sonuçları
temalı açıklama ile sonlanmıştır.
Toplu sözleşmeden umudunu başlamadan yitiren kamu çalışanları ‘bir ihtimal içgüdüsü’ ile
yapılan açıklamayı heyecanla takip ederken, Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, tüm basın
mensupları ve kamuoyunun önünde; %1 ve üzeri sendikalaşma oranına haiz olmayan, bir nevi
yeni kurulan ve mesleki örgütlenme sürecine devam eden sendikaları işaret ederek ‘sendika adı
altında kurulan ama sendikal faaliyet yapmayan, başka işlerle uğraşan, birtakım merdiven altı
yapılanmalar’ ibaresini kullanmıştır.
Sendikalaşma prosedürlerinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu’na göre yapıldığı, aynı kanunun Birinci Bölüm, Kuruluş Esasları başlıklı
4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci Maddeleri’ne binaen sendikaların kurulduğu, kurulan
sendikaların uygun süreçleri tamamlamasının ardından dosya numaralandırılmasının yapıldığı,
tescil ve yasal bağlılık süreçlerine dair sorumluluğun üstlenildiği, tüm bu aşamalara yönelik
uygulamada görevli Bakanlığın eski adı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, yeni adı ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu, bunun tüm sendikalar, ilgili yöneticileri,
Bakanlık bürokratları ve en önemlisi de Sn. Bakan tarafından iyi bilindiği doğal bir gerçektir.
Bilinen bariz hakikatlere rağmen, kullanılan bu hakaretvari ifade; 6. Dönem Toplu Sözleşme
Tebliği’nin ‘Toplu Sözleşme İkramiyesi’ başlıklı 23’üncü Maddesi’nde %1’lik sendikalaşma
barajı olarak yer almasıyla, 25/08/2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak tasdiklenmiş,
üslup dışı tavır ve halis olmayan menfi niyetler ne yazık ki yasal bir zemine taşınmak
istenmiştir.
Toplu Sözleşme tiyatrosunun milyonlarca memur ve memur emeklisini yok sayması,
göstermelik kazanım nidaları ile memur kesiminin kandırılmaya çalışılması bir yana mutabakat
sürecinde hükümeti temsilen masaya oturan bir Bakanın, kendi Bakanlığı tarafından süreçlerini
yürüttüğü sendikalar ve ilgililerine ‘merdiven altı yapılanmalar’ ibaresini kullanması kabul
edilemez bir durumdur.
Sayın Bakanı bu bilinçli hakareti nedeniyle esefle kınıyoruz.
Kamu Sendikaları, ilgili yöneticileri ve üyeleri olarak; Sn. Bakandan yine kamuoyunun ve
basın mensuplarının karşısında özür beklemekteyiz. Sn. Bakanın özür beklentimizi
karşılamaması durumunun yanı sıra, toplu sözleşme maddelerinden kanuna aykırılık teşkil eden
%1’lik baraj ibaresi ve diğer hükümler ile ilgili olarak gerekli tüm hukuki süreç ve/veya süreçler
tarafımızca ivedilikle başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla bildirmekteyiz.

Prof. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu