Diğer

Akademinin Tümörü 50/d Sorunu Hakkında Danıştay’dan Üzücü Karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, araştırma görevlisinin azami süresini aşması halinde kadrosuyla ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!

Bir yükseköğretim kurumuna bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olan ve 2547 Sayılı Kanun’un 50/D maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının azami süreler içerisinde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamadığı gerekçesiyle kadrosuyla ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının azami süre içinde yüksek lisans eğitimini tamamlamadığı gerekçesiyle kadrosuyla ilişiğinin kesilmesi işlemini hukuka uygun bulurken, Bölge İdare Mahkemesi aksi bir yorum getirerek 2547 sayılı Kanun’un Geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 26/11/2014 tarihinde 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında yüksek lisans öğrencisi davacının Kanunla getirilen ek süre hakkından yararlandırılmaksızın ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal etmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.04.2017 tarih ve YD İtiraz No: 2017/231 Sayılı kararına binaen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Kararına atıf yaparak 50/d statüsünde olan araştırma görevlilerinin kadroda bulunma sürelerinin yenilenmediği, öğrencilik sürelerinin ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek suretiyle 2011-2012 akademik yılında eğitime başlayan davacının azami süreler içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlamadığının sabit olduğu ve araştırma görevlisi kadrosundan ilişiğinin kesilmesinde hukuka aykırı bir durum görmemiştir

Kararın tamamı için tıklayınız.

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu