Diğer

3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak? 

3600 ek gösterge düzenlemesinde her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır. Hatta daha önceki yazılarımızda işçiler için ödenen kıdem tazminatı tavan tutarının dahi artacağını belirtmiştik. Bu yazımızda konuyu üniversite personeli açısından açıklamaya devam edeceğiz.

En yüksek devlet memuru aylığındaki artışın mali yansımaları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Ek göstergelerin her kademede 600 puan artırılacağı ifadesi üzerine 8000 ek göstergeli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylığının artacağı anlaşılmaktadır. Bu durum ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’na bağlı ödemelerin de artacağı anlamına gelmektedir.

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (8600+1500)x 0,235445 = 2.377,99 TL olacaktır. Katsayılarda yapılan artış sonrasında bu rakam daha da artacaktır.

Dolayısıyla memurlara ve emeklilere yapılacak ödeme beklenenden daha da fazla olacaktır. Yani tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 9500×0,235445 = 2.236,72 TL’den 10.100×0,235445 = 2.377,99 TL’ye yükselecek, böylelikle memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan ilave bir artış daha sağlanacaktır. Ümit ederiz ki 600 puan ilave ek göstergenin sonuçları iyi analiz edilmiştir. Çünkü bu artış En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’na bağlı bir çok ödemeyi etkileyecektir.

Üniversite ödeneği artıyor

Üniversite ödeneği, öğretim elemanlarına en yüksek devlet memurunun ek gösterge dahil aylığı olan 10.100 x 0,235445 = 2.377,99 TL olup aşağıda belirlenmiş bulunan oranların uygulanması suretiyle bulunacak tutarda ödenmektedir

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245’i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215’i,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175’i,

4)Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara % 175’i

5) Diğer Öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130’u,

b) İkinci dereceden aylık alanlara % 117’si,

c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110’u,

d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104’ü,

e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98’i,

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

Bu hükme göre 600 puanlık ek göstergenin uygulamaya girmesi halinde

10.100 x 0,235445 = 2.377,99 x % 245 = 5.826,07 TL üniversite ödeneği verilecek olup artış öncesine göre fark 346 TL olacaktır.

Eğitim Öğretim Ödeneği de artıyor

Eğitim Öğretim Ödeneği 2914 sayılı Kanun’un Ek 1’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 2547 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi ve 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan kanunun 38’inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Buna göre yeni düzenleme sonrasında Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı

10.100 x 0,235445 = 2.377,99 TL olacak ve her ay aylıklarla birlikte brüt 2.377,99/12 = 198,16 TL olarak ödenecektir.

Yükseköğretim Tazminatı da artıyor

En yüksek devlet memuru aylığındaki artış Yükseköğretim Tazminatını da arttırmaktadır. Buna göre, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;

– Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

– Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlara %100’ü,

– Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,

– Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik Teşvik Ödeneği de artıyor

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’ndaki artış Akademik Teşvik Ödeneği’ni de arttırmaktadır. Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanunu’na tabi En Yüksek Devlet Memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;

– Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne,

– Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlar için %80’ine,

– Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,

– Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilmektedir.

Görüleceği üzere, 3600 ek gösterge düzenlemesinin olumlu yansımaları milyonlarca kamu personelini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Kaynak: Yeni Şafak

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu