Diğer

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifi vergiye yönelik birçok düzenleme içeriyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr için kanun teklifinin ayrıntılarını yazdı.

Bugün Meclise sunulan torba yasada çok sayıda vergi düzenlemesi yer alıyor. 
 
1) Bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi getiriliyor. 
 
Yani, 2023 yılında ödeyeceğimiz MTV’leri iki kat olarak ödeyeceğiz.  

KURUMLAR VERGİSİ ARTIYOR

2) 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, özel hesap dönemine tabi olanların ise 2023 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere,  

Kurumlar Vergisi Oranı; 
 
– Şirketlerde %20’den %25’e,  
 
– Banka, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde ise %25’den %30’a çıkarılıyor. 
 
İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracatçıların ihracattan elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi oranında uygulanan 1 puanlık indirim, 5 puana çıkarılıyor.  

TAŞINMAZ SATIŞINDA VERGİ VE KDV İSTİSNASI KALKIYOR
 
3) Şirketlerin aktifinde 2 yıldan fazla kayıtlı olan taşınmazların satışında uygulanmakta olan kurumlar vergisi ve KDV istisnaları kaldırılıyor.  
 
Kazanılmış hakların korunması bakımından, kanunun yürürlük tarihinden önce şirket aktifinde kayıtlı taşınmazlar için bu istisnaların devam etmesi öngörülüyor. Ancak, bunların satışında kurumlar vergisi istisna oranı % 50’den % 25’e düşürülüyor. 
 
4) Bugüne kadar vergi planlama aracı olarak kullanılmakta olan taşınmazların vergiden istisna olarak kısmi bölünme yoluyla şirket dışına çıkarılmasına ilişkin uygulama sona erdiriliyor.  
 
Taşınmazlar artık kısmi bölünme kapsamından çıkarılıyor. Yani taşınmazlar kısmi bölünmeye konu edilemeyecek. Artık, sadece iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünmeye konu olabilecek.  
 
5) Girişim sermayesi fonlarından elde ettikleri kazançlara ilişkin istisna hariç olmak üzere, şirketlerin yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor.  

AKARYAKIT ÖTV’SİNE OTOMATİK ARTIŞ
 
6) ÖTV Kanununun 12. maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ile ÖTV Kanunu eki (ı) sayılı listede yer alan petrol ürünleri, LPG, doğalgaz, madeni yağlar, solventler ve diğer ürünlerde uygulanan maktu ÖTV tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında TUİK tarafından açıklanan altı aylık ÜFE artışı oranında otomatikman artacak.  
 
Cumhurbaşkanı, bu artışları uygulatmama, farklı oranlarda uygulatma, farklı tarihlerde ayrıca belirleme yetkisine sahip olacaktır. Benzer uygulama halihazırda (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ve alkollü içeceklerdeki maktu ÖTV tutarları için yapılıyor.  
 
Ayrıca, Cumhurbaşkanının bugün belirlenen tutarları yarısına kadar olan artış yetkisi 5 katı olarak değiştiriliyor.  
 
Cumhurbaşkanının ÖTV kanunu eki (I) sayılı listedeki mallar ile (III) sayılı listedeki mallarda uygulanan maktu vergi tutarlarında artış yapma yetkisinin, kanun eki listede belirlenen tutarlarla sınırlı kalmayıp, bu tutarlarının altı aylık ÜFE artışlarına göre otomatik olarak değişmiş olan tutarlar dikkate alınarak yapılabileceği konusunda düzenleme yapılıyor. 

Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları SENDİKASI (ÖGESEN) Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı ve Antropolog

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu